Blauwe Vlag en Groene Wimpel


Jachthaven Nauerna mag sinds 2013 de Blauwe Vlag hijsen.

De Blauwe Vlag is een internationale milieu onderscheiding. Deze wordt jaarlijks toegekend aan stranden en jachthavens die aan de campagne deelnemen en aangetoond hebben schoon en veilig te zijn. Ze moeten hierbij aan diverse criteria voldoen. Voor de toerist is de Blauwe Vlag internationaal het herkenning- en kwaliteitssymbool voor goede schone stranden met goede waterkwaliteit en veilige en schone jachthavens.

In Nederland kunnen Blauwe Vlag gecertificeerde jachthavens in aanmerking komen voor een extra award: de Groene Wimpel. Een jachthaven verdient deze wimpel als zij boven op de internationale criteria extra inspanningen gedaan hebben op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en verduurzaming van de jachthaven.

U moet dan denken aan extra maatregelen op gebied van energie- en waterbesparing, duurzaam inkopen, gebruik van duurzame bouwmaterialen, extra afval fracties scheiden en maatschappelijke betrokkenheid.

In 2022 heeft Jachthaven Nauerna wederom de Groene Wimpel ontvangen.

Meer informatie: De Blauwe Vlag

MVO-VERKLARING

Jachthaven Nauerna B.V. voldoet of wil gaan voldoen aan de volgende afspraken: 

■ Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vak en de overdracht van onze kennis aan anderen die het vak willen leren. 

■ Wij informeren onze gasten en leveranciers dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

■ Wij maken transparante afspraken met gasten en leveranciers over de kwaliteit van onze product en hoe we de kwaliteit bewaken.

■ Wij bepalen de sociale impact van onze diensten en beperken deze zo veel als mogelijk voor zover het een negatieve impact, zoals frauduleus handelen, intimidatie uitbuiting en kinderarbeid betreft. 

■ Wij bewaken zowel de continuïteit van onze onderneming als die van de werknemer en wij dragen zorg voor voorzieningen mochten we te maken krijgen met verlies van inkomsten. 

■ Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en/of door vrijwilligerswerk. 

■ Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van het duurzame karakter van ons bedrijf. 

■ Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces en richten ons met name op goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een milieu- duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk.